Ubuntu 17.10 Open Display Bug

Gtk-WARNING **: cannot open display: :0

hatası için terminalden aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir.

xhost +si:localuser:root

 

Share