Ubuntu 17.10 Gnome VPN Bug

/var/log/syslog içerisindeki hatalara göre fix ler şöyle

Invalid VPN service type uyarısı için gerekli bileşenleri kurun.

pptp için aşağıdaki gibi:

sudo apt-get install network-manager-pptp-gnome

sudo service network-manager restart

Failed to request VPN secrets : No agents were available for this request.
VPN service disappeared

Vpn Settings bölümünden

Store password only for this user -> Store password for all users olarak değiştirin. Tek kullanıcı için veri kaydı yapamıyor.

sudo service network-manager restart

Share