Yayınlar

Articles


Oflazoglu, C., Abasıkeleş, T. İ.; Gerçek-Zamanlı Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Toplama Ağacı Protokolünün Yönlendirme Saldırılarına Karşı Dayanıklılığının Analizi ve Saldırı Tespit Sistemi Tasarımı; Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi; 2020

Oflazoglu, C., and Yildirim, S. (2013). Recognizing emotion from Turkish speech using acoustic features. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2013(1), 1-11.Proceedings


Oflazoglu, C., Abasıkeleş, T. İ.; Designing an Intrusion Detection System on Wireless Sensor Networks using Collection Tree Protocol; 4th International Mediterranean Scienceand Engineering Congress (IMSEC 2019)

Oflazoglu, C., Abasıkeleş, T. İ.; A Real Time Wireless Sensor Network Application Using IRIS Motes; International Conference on Engineering Technologies (ICENTE)

Oflazoglu, C.; Yildirim, S., “Binary classification performances of emotion classes for Turkish Emotional Speech”, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015 23th , vol., no., pp.2353,2356, 16-19 May 2015

Oflazoglu, C., Yildirim, S., Yildirim, E., and Kutlu, Y. (2014, November). Analizi Analysis of Evaluators based on Emotion Estimation from Speech in 3 Dimensional Emotional Space. In International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2014, (pp. 555-558). ELECO2014.

Oflazoglu, C., and Yildirim, S. (2012, April). Anger recognition in Turkish speech using acoustic information. In Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th (pp. 1-4). IEEE.

Uzun, S. S., Oflazoglu, C., Yildirim, S., and Yildirim, E. (2012, April). Emotion estimation from eeg signals using wavelet transform analysis. In Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th (pp. 1-4). IEEE.

Oflazoglu, C., and Yildirim, S. (2011, April). Turkish emotional speech database. In Signal Processing and Communications Applications (SIU), 2011 IEEE 19th Conference on (pp. 1153-1156). IEEE.

Share