Nesne Tabanlı Programlama (Güz-2016) Hafta-9

package kok.ana;
import kok.islemler.*;
public class main
{
	public main()
	{
		boolean durum=true;
		do{
		
		String deger = System.console().readLine("1)Basamaktaki Rakamları Göster\n2)İkilik Sayı Sistemine Dönüştür\n3)Sayı Toplamı\n4)Çıkış\nSeçim Giriniz:");	
		switch(deger)
		{
			case "1": new basgoster(); break;
			case "2": new ikilik(); break;
			case "3": new sayitoplam(); break;
			case "4": durum=false; break;
			default: System.out.println("Geçerli Seçenek Girmediniz!");
			
		}
		}while(durum);
	}
	
	public static void main(String[] args)
	{
		new main();
	}
}
package kok.islemler;

public class basgoster{

	public basgoster()
	{
		String deger= System.console().readLine("Sayi Giriniz:");
		try{
			int sayi = Integer.parseInt(deger);
		
			System.out.print("Sayi Basamakları:");
			while(sayi>0)
			{
				int bas = sayi%10;
				sayi=(sayi-bas)/10;
				System.out.print(bas+" ");
			}
			System.out.println("");
		}
		catch(Exception ex)
		{
		
		}	
	}
package kok.islemler;
public class ikilik{
	public ikilik()
	{
		String deger= System.console().readLine("Sayi Giriniz:");
		try{
			int sayi = Integer.parseInt(deger);
			String sonuc="";
			int x=sayi;
			while(sayi>0)
			{
				int k = sayi%2;
				sayi=sayi/2;
				sonuc=k+sonuc;
			}
		
			System.out.println(x+ " sayisinin ikilik karsiligi: "+sonuc);
		
		}catch(Exception ex)
		{
		}
	}


}
package kok.islemler;
public class sayitoplam{
	public sayitoplam()
	{
		String deger1 = System.console().readLine("1. Sayiyi Giriniz:");
		String deger2 = System.console().readLine("2. Sayiyi Giriniz:");
		try{
			int a = Integer.parseInt(deger1);
			int b = Integer.parseInt(deger2);
			System.out.println("Sayilarin toplami: "+a+"+"+b+"="+(a+b));
		}catch(Exception ex)
		{	
		}	
	}
}

 

NTP1 (Güz-2016) Hafta-9-jarfile

NTP1 (Güz-2016) Hafta-9-kodlar

Share