Görsel Programlama (Güz-2016) Hafta-11-1

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace ornek1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      curun.Text = "Seçiniz";
    }

    private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen = curun.SelectedIndex;
      int miktar;
      bool k = Int32.TryParse(tmiktar.Text, out miktar);

      if (k && secilen > -1)
      {
        // (double)cfiyat.Items[secilen]: bu bilgi curun ile es zamanli kaydedildi siralari ayni
        double tutar = miktar * (double) cfiyat.Items[secilen];
        lurun.Items.Add(curun.Text);
        lmiktar.Items.Add(miktar);
        ltutar.Items.Add(tutar);
        curun.Text = "Seçiniz";
        tmiktar.Clear();
      }
    }

    private void bdyaz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string yazilacak = "";

      for (int i = 0; i < lurun.Items.Count; i++)
        yazilacak += lurun.Items[i] + ";" + lmiktar.Items[i] + ";" + ltutar.Items[i]+"\n";
      
      try
      {
        File.WriteAllText("fatura.txt",yazilacak);
        MessageBox.Show("Dosya Yazıldı");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Dosya Yazılamadı");
      }


    }

    ComboBox cfiyat = new ComboBox(); // fiyatlari tutan degisken

    private void btanimla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ftanimla frm = new ftanimla(curun,cfiyat);
      frm.ShowDialog();
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace ornek1
{
  public partial class ftanimla : Form
  {
    ComboBox curun, cfiyat;
    public ftanimla(ComboBox _curun, ComboBox _cfiyat)
    {
      InitializeComponent();
      // yerel degiskenleri diger fonksiyonlarda kullanabilmek icin globallestirdik
      curun = _curun;
      cfiyat = _cfiyat;

      //onceki degerleri form1 den alip listeye yukledik
      for (int i = 0; i < curun.Items.Count; i++)
      {
        lurun.Items.Add(curun.Items[i]);
        lfiyat.Items.Add(cfiyat.Items[i]);
      }

    }

    private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double fiyat;
      bool k = double.TryParse(tfiyat.Text, out fiyat);

      if (k && turun.Text.Length > 0)
      {
        lurun.Items.Add(turun.Text);
        lfiyat.Items.Add(fiyat);

        // form1 den gelen degiskenler
        curun.Items.Add(turun.Text);
        cfiyat.Items.Add(fiyat);

        // bilgi girisi yapilan alanlar temizlendi
        turun.Clear();
        tfiyat.Clear();
      }


    }

    private void bduzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen = lurun.SelectedIndex;

      double fiyat;
      bool k = double.TryParse(tfiyat.Text, out fiyat);
      if (k && secilen > -1 && turun.Text.Length>0)
      {
        // listedeki secili eleman guncellendi
        lurun.Items[secilen] = turun.Text;
        lfiyat.Items[secilen] = fiyat;
        // form 1 degiskenlerini guncelledik
        curun.Items[secilen] = turun.Text;
        cfiyat.Items[secilen] = fiyat;

        // bilgi girisi yapilan alanlar temizlendi
        turun.Clear();
        tfiyat.Clear();
      }
    }

    private void bdoku_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string[] veriler = File.ReadAllLines("urunler.txt");

        string[] ayrac={";"};

        lurun.Items.Clear();
        lfiyat.Items.Clear();
        curun.Items.Clear();
        cfiyat.Items.Clear();

        for (int i = 0; i < veriler.Length; i++)
        {
          string[] veri = veriler[i].Split(ayrac, StringSplitOptions.None);
          if (veri.Length == 2)
          { 
            double fiyat;
            bool k = double.TryParse(veri[1], out fiyat);

            if (k && veri[0].Length > 0)
            {
              lurun.Items.Add(veri[0]);
              lfiyat.Items.Add(fiyat);
              curun.Items.Add(veri[0]);
              cfiyat.Items.Add(fiyat);
            }

          }
        }
        curun.Text = "Seçiniz";
        //cfiyat formda zaten gosterilmiyor, o yuzden text bilgisi degistirilmedi
        MessageBox.Show("Dosya Okundu!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Dosya Okunamadı!");
      }
    }

    private void bdyaz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string yazilacak = "";

      for (int i = 0; i < lurun.Items.Count; i++)
        yazilacak += lurun.Items[i] + ";" + lfiyat.Items[i] + "\n";

      try
      {
        File.WriteAllText("urunler.txt",yazilacak);
        MessageBox.Show("Dosya Yazıldı!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Dosya Yazılamadı!");
      }

    }
  }
}

GP (Güz-2016) Hafta-11/1

Share