Bilgisayar Grafikleri(2015) – OpenGL de Nesneleri Eksenlere Göre Döndürme

grafik_ornek2_2015_1 grafik_ornek2_2015_2 grafik_ornek2_2015_3

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.media.opengl.*;
import javax.media.opengl.awt.GLCanvas;
import javax.media.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import static javax.media.opengl.GL.*; 
import static javax.media.opengl.GL2.*;

public class ornek2 extends GLCanvas implements GLEventListener {

  private static String BASLIK = "Örnek2";
  private static int CIZIMALANI_GENISLIK = 320; 
  private static int CIZIMALANI_YUKSEKLIK = 240;
  private static int FPS = 60; 
  
  private GLU glu;


  public ornek2() { 
   this.addGLEventListener(this);
  }	

  public static void main(String[] args) {
   SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
     public void run() {
      GLCanvas canvas = new ornek2(); 
      canvas.setPreferredSize(new Dimension(CIZIMALANI_GENISLIK, CIZIMALANI_YUKSEKLIK));
      final FPSAnimator animator = new FPSAnimator(canvas, FPS, true);
      JFrame frame = new JFrame();
      frame.getContentPane().add(canvas);
      frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent e) {
         new Thread() { 
           public void run() {
            if (animator.isStarted()) animator.stop();
            System.exit(0);
           }
         }.start();
        }
      });
      frame.setTitle(BASLIK);
      frame.pack();
      frame.setVisible(true);
      animator.start();
     }
   });
  }
  
  public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }	

  // baslangic durumlari	
  public void init(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();   
   glu = new GLU();             
   gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // arka plan rengi
  }

  // cizim alani degisince cizimi olcekle
  public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 

   float aspect=1.2f; // olcek
   gl.glViewport(0, 0, CIZIMALANI_GENISLIK, CIZIMALANI_YUKSEKLIK);
   gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
   gl.glLoadIdentity();       
   glu.gluPerspective(45.0, aspect, 0.1, 100.0); 
   gl.glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   gl.glLoadIdentity(); 
  }

  private float aci_ucgen = 0.0f; // baslangic acisi
  private float aci_dortgen = 0.0f; // baslangic acisi
  private float hiz_ucgen = 0.5f; // aci artimi
  private float hiz_dortgen = -0.4f; // aci artimi

  // cizim	
  public void display(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 
   gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //yeniden cizim icin tampon bellek temizligi
   
   gl.glLoadIdentity(); // model-gorunus matrisini sifirla
   gl.glTranslatef(-1.5f, 0.0f, -6.0f); // koordinatlar
   gl.glRotatef(aci_ucgen, 0.0f, 1.0f, 0.0f); // y ekseni etrafinda donus
   gl.glBegin(GL_TRIANGLES); // ucgen
     gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // kırmızı
     gl.glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
     gl.glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); // yesil
     gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
     gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // mavi
     gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
   gl.glEnd();

   gl.glLoadIdentity(); // model-gorunus matrisini sifirla
   gl.glTranslatef(1.5f, 0.0f, -6.0f); // koordinatlar
   gl.glRotatef(aci_dortgen, 1.0f, 0.0f, 0.0f); // x ekseni etrafinda donus
   gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // kirmizi
   gl.glBegin(GL_QUADS); // dortgen
     gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
   gl.glEnd();

   aci_ucgen += hiz_ucgen; // aciyi arttir
   aci_dortgen += hiz_dortgen; // aciyi arttir


  }
}

 

Share