Bilgisayar Grafikleri Dersi OpenGL Taslağı

Aşağıdaki kod bilgisayar grafikleri dersinde kullanılacak olan taslak koddur. Çalışmalarımızın tamamını bu taslak üzerinde gerçekleştireceğiz. Bilgisayar Grafikleri Lab. bu taslağı kullanabilmeniz için ağ üzerinde dosya paylaşımı yapılacaktır.

bilgisayar_grafikleri_taslak_2015

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.media.opengl.*;
import javax.media.opengl.awt.GLCanvas;
import javax.media.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import static javax.media.opengl.GL.*; // GL sabitlerini import et
import static javax.media.opengl.GL2.*; //

//sudo apt-get install libjogl2-java
//.bashrc classpath tanimlamasi
//export CLASSPATH=/usr/share/java/jogl2.jar:/usr/share/java/gluegen2-rt.jar:$CLASSPATH


public class taslak extends GLCanvas implements GLEventListener {

  private static String BASLIK = "başlık";
  private static int CIZIMALANI_GENISLIK = 320; 
  private static int CIZIMALANI_YUKSEKLIK = 240;
  private static int FPS = 60; 
  
  private GLU glu;

  public taslak() { //yapilandirici
   this.addGLEventListener(this);
  }	

  public static void main(String[] args) {
   SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
     public void run() {
      GLCanvas canvas = new taslak(); // upcasting, sınıftan nesne
      canvas.setPreferredSize(new Dimension(CIZIMALANI_GENISLIK, CIZIMALANI_YUKSEKLIK)); // cizim alani boyut tanimlamasi
      final FPSAnimator animator = new FPSAnimator(canvas, FPS, true); // cizim alani 
      JFrame frame = new JFrame(BASLIK); // pencere nesnesi
      frame.getContentPane().add(canvas); // cizim alaninin pencereye eklenmesi
      frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent e) { // program sonlandildiginda
         new Thread() { 
           public void run() {
            if (animator.isStarted()) animator.stop(); // calisiyorsa durdur
            System.exit(0);
           }
         }.start();
        }
      });
      frame.pack(); // pencere boyutunu icerige gore ayarla
      frame.setVisible(true); // pencereyi gorunur yap
      animator.start(); // cizimi baslat
     }
   });
  }
  
  public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }	// kaynaklari serbest birakma 

  // baslangic durumlari	
  public void init(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();   
   glu = new GLU();             
   gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // arka plan rengi
  }

  // cizim alani degisince cizimi olcekle
  public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 

   float aspect=(float)1.2; // olcek
   gl.glViewport(0, 0, 320, 240); // gorunecek sahnenin pencere uzerindeki koordinatlari ve boyutu (gorus alani) 
   gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION); //izdusum matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir      
   glu.gluPerspective(45.0, aspect, 0.1, 100.0); // persipektif goruntu kameranin bulundugu noktan cikan isinlara ait aci, yeni cercevenin en/boy orani, yeni cercevenin bakis noktasina olan yakinlik ve uzakligi 
   gl.glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // model matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir
  }

  // cizim	
  public void display(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 
   gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //yeniden cizim icin tampon bellek temizligi
   gl.glLoadIdentity(); // matrisleri sifirla

	// kod kismi baslangic
   gl.glTranslatef(-1.5f, 0.0f, -6.0f); // koordinat 
   gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // mavi
   gl.glBegin(GL_TRIANGLES); // ucgen
     gl.glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
   gl.glEnd();

   gl.glTranslatef(3.0f, 0.0f, 0.0f); // koordinat
   gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);	// kırmızı
   gl.glBegin(GL_QUADS); // dortgen
     gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
   gl.glEnd();
	// kod kismi bitis
  }
}

 

 

Share