Linux: Yazıcı Kuyruğunu İptal Etme

Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Linuxta her şeyin pratik olduğunu söylediğimde nedense inanmıyorlar. Yazıcıya göndermiş olduğunuz evrakları basılmadan önce basit bir komut ile iptal edebilmek mümkün. Bunun için de bloğumda şiddetle yer almasını istediğim komutlardan birisi de cancel [1!

cancel -a -x

Komut ile kullanabileceğiniz parametre listesi ise şöyle:

-a Cancel all jobs on the named destination, or all jobs on all destinations if none is provided.
-E Forces encryption when connecting to the server.
-h hostname[:port] Specifies an alternate server.
-U username Specifies the username to use when connecting to the server.
-u username Cancels jobs owned by username.
-x Deletes job data files in addition to canceling.

Sonraki yazımda görüşmek üzere.

  1. http://man7.org/linux/man-pages/man1/cancel.1.html

Share