Algoritmalar ve Programlama – 1 (Güz-2017) Hafta – 12 – 3

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  char kelime[100];
  cout<<"Harfleri buyuk harflere donustur"<<endl;
  cout<<"Kelimeyi Girin:";
  cin>>kelime;
  int indis=0;
  while(kelime[indis])
  {
    int deger = kelime[indis];
    if(deger>96 && deger<123)
      kelime[indis]-=32;
    cout<<kelime[indis];
    indis++;
  }
  return 0;
}

 

Share