Algoritmalar ve Programlama – 1 (Güz-2017) Hafta – 11

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  int elemansayisi;
  cout<<"Eleman Sayısını Giriniz:";
  cin>>elemansayisi;
  int sayilar[elemansayisi];
  for(int i=0;i<elemansayisi;i++)
  {
    cout<<(i+1)<<". Eleman:";
    cin>>sayilar[i];
  }
  int toplam=0;
  for(int i=0;i<elemansayisi;i++){
   cout<<(i+1)<<". Eleman:"<<sayilar[i]<<endl;
   toplam+=sayilar[i];
  }

  cout<<"Toplam:"<<toplam;
  return 0;
}
Share