Nesne Tabanlı Programlama-1 (Güz-2017) Hafta-8

package ornek1.main;
import ornek1.ortak.sayigirisi;
import ornek1.islemler.*;
public class calistir{
	public calistir()
	{
	
		boolean durum=true;
		do{
		sayigirisi.yazdir("..::MENU::.."); 
		sayigirisi.yazdir("1) Asal Sayi"); 
		sayigirisi.yazdir("2) Ortalama"); 
		sayigirisi.yazdir("3) Max/Min");
		sayigirisi.yazdir("4) Cikis"); 
		int sayi=sayigirisi.sayigetir("Secim Yapiniz:");
		
		switch(sayi)
		{
			case 1: new asal(); break;
			case 2: new ortalama(); break;
			case 3: new maxmin(); break;
			case 4: durum=false; break;
			default: sayigirisi.yazdir("Gecerli bir secim yapmadiniz!");
		}
		
		}while(durum);
		

	}

	public static void main(String[] abc)
	{ 
		new calistir();
	}

}
package ornek1.ortak;

public class sayigirisi
{
	public static void yazdir(String metin)
	{
		System.out.println(metin);
	}
	
	public static int sayigetir(String metin)
	{
		int sonuc=-1;
		try{
	
			//System.out.print(metin);
			String veri = System.console().readLine(metin);
			sonuc=Integer.parseInt(veri);
		}
		catch(Exception ex)
		{
			yazdir("Hatali Sayi Formati!");
		}
		return sonuc;
	}

}
package ornek1.islemler;
import ornek1.ortak.sayigirisi;
public class ortalama{
	public ortalama()
	{
		int adet=sayigirisi.sayigetir("Adet Girin:");
		
		if(adet>0){
			double toplam=0;
			for(int say=0;say<adet;say++)
			{
			  int sayi=sayigirisi.sayigetir((say+1)+". Sayi:");
			  toplam+=sayi;
			}
			
			double ortalama=toplam/adet;
			sayigirisi.yazdir(adet+" adet sayinin toplami:"+toplam+" ortalamasi:"+ortalama);
		}
		else
			sayigirisi.yazdir("Adet>0 olmali!");
	
	}
}
package ornek1.islemler;
import ornek1.ortak.sayigirisi;
public class asal{

	public asal()
	{
		int sayi=sayigirisi.sayigetir("Asal Testi Icin Sayi:");
	
		if(sayi>1)
		{
			for(int say=2;say<(sayi/2);say++)
			{
				if(sayi%say==0)
				{
				sayigirisi.yazdir("Asal Degil!");
				return;		
				}
			}
			
			sayigirisi.yazdir("Sayi Asal!");
			return;			
		}
		
		sayigirisi.yazdir("Asal Icin Uygun Sayi Girisi Yapilmadi!");	
			
	
	}

}
package ornek1.islemler;
import ornek1.ortak.sayigirisi;
public class maxmin{

	public maxmin()
	{
		int adet=sayigirisi.sayigetir("Adet Girin:");
		
		if(adet>0)
		{
		int max=0,min=0;
		for(int say=0;say<adet;say++)
		{
			int sayi = sayigirisi.sayigetir((say+1)+". Sayi:");
			if(say==0)
			{
				max=sayi;
				min=sayi;
			}
			
			if(sayi>max)
				max=sayi;
			else
				if(sayi<min)
					min=sayi;	
		
		}
		
		sayigirisi.yazdir("Max:"+max+" Min:"+min);
		}
		else
			sayigirisi.yazdir("Adet>0 olmali!");
	}


}

NTP-1 Hafta-8

Share