Nesne Tabanlı Programlama-1 (Yaz-2016) Hafta-6/2

package main;
import yardimci.ortak;
import islemler.cevre.*;
import islemler.hacim.*;

public class baslat extends ortak {

	public baslat() {
		
		boolean durum=true;
		
		do{
			yaz("",true);
			yaz(".::MENU::.",true);
			yaz("1) Dikdörtgen Hacim Hesabı",true);
			yaz("2) Dikdörtgen Çevre Hesabı",true);
			yaz("3) Küre Hacim Hesabı",true);
			yaz("4) Daire Çevre Hesabı",true);
			yaz("5) Çıkış",true);
			
			String secim = verigetir("Seçim Yapınız:");
			
			switch (secim) {
			case "1":
				new islemler.hacim.dikdortgen().sonucgoster("Dikdörgen Hacim Hesabı");
				break;
			case "2":
				new islemler.cevre.dikdortgen().sonucgoster("Dikdörgen Çevre Hesabı");
				break;
			case "3":
				new kure().sonucgoster("Küre Hacim Hesabı");
				break;
			case "4":
				new daire().sonucgoster("Daire Çevre Hesabı");
				break;
			case "5":
				yaz("Çıkış yapılıyor!",true); 
				durum=false;
				break;
			default:
				yaz("Geçerli bir seçim yapmadınız!",true);
				break;
			}
		}while(durum);
		
	}

	public static void main(String[] args) {
			new baslat();
	}

}
package islemler.cevre;
import yardimci.*;

public class daire extends soyut {

	public double hesapla()
	{
		int r = sayigetir("Yarıçapı giriniz:");
		//Math.PI
		return 2*3.14*r;
		
	}
	
}
package islemler.cevre;
import yardimci.*;

public class dikdortgen extends soyut {
	
	public double hesapla()
	{
		int a = sayigetir("1. Kenarı Giriniz:");  
		int b = sayigetir("2. Kenarı Giriniz:");  
		
		return (a+b)*2;
		
	}
	

}
package islemler.hacim;
import yardimci.*;

public class dikdortgen extends soyut {

	public double hesapla()
	{
		int a = sayigetir("Eni Giriniz:");  
		int b = sayigetir("Boyu Giriniz:");  
		int c = sayigetir("Yükseklik Giriniz:");  
		
		return a*b*c;
		
	}
	
}
package islemler.hacim;
import yardimci.*;

public class kure extends soyut{

	public double hesapla()
	{
		int r = sayigetir("Yarıçapı giriniz:");
		return (4/3)*Math.PI*Math.pow(r, 3);
	}
}
package yardimci;
import java.util.*;

public class ortak {
	
	public void yaz(String metin,boolean altsatir)
	{
		if(altsatir)
			System.out.println(metin);
		else
			System.out.print(metin);
	}

	public String verigetir(String metin)
	{
		yaz(metin,false);
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		return sc.nextLine();	
	}
	

	public int sayigetir(String metin)
	{
		int sayi=0;
		boolean durum=true;
			
		do{
			Scanner sc = new Scanner(System.in);
			try{
				yaz(metin,false);
				sayi=sc.nextInt();
				durum=false;
			
			}catch(Exception ex)
			{
				yaz("Girilen bilgi sayi degil",true);
			}
		
		}while(durum);
		
		return sayi;	
	}

}
package yardimci;

public abstract class soyut extends ortak {

	public abstract double hesapla();
	public void sonucgoster(String metin)
	{
		yaz(metin+" işleminin sonucu:"+hesapla(), true);	
	}
	

}

NTP1 (Yaz-2017) Hafta-6/2

Share