Nesne Tabanlı Programlama-1 (Yaz-2016) Hafta-3

import java.util.*;

public class sayiislemleri {

	public sayiislemleri() {
	
		boolean durum=true;
		do{
			yaz(".::MENU::.");
			yaz("1) Sayıları Topla");
			yaz("2) Asal Bul");
			yaz("3) En Büyük En Küçük");
			yaz("4) Çıkış Yap");
		
			//String secenek = System.console().readLine();
			Scanner sc = new Scanner(System.in);
			String secenek = sc.nextLine();
			
			switch(secenek)
			{
				case "1": topla(); break;
				case "2": asal(); break;
				case "3": buyukkucuk(); break;
				case "4":  yaz("Çıkış Yapıldı!"); durum=false; break;
				default: yaz("Geçerli bir tuşlama yapmadınız!");
			}
		
		}while(durum);
	}

	private void buyukkucuk() {
		int sinir = sayigetir("Kaç Sayı:");
		if(sinir<1)
			yaz("Hatalı sınır girişi");
		
		int[] dizi = new int[sinir];
		
		for(int i=0;i<sinir;i++)
			dizi[i]=sayigetir("Sayi-"+(i+1)+":");
		
		Arrays.sort(dizi);
		
		yaz("En küçük:"+dizi[0]+" en büyük:"+dizi[sinir-1]);
		
	}

	private void asal() {
		int sayi= sayigetir("Sayıyı giriniz:");
		
		int sayac=0;
		for(int i=2;i<(sayi/2+1);i++)
		{
			if(sayi%i==0)
			{
				sayac++;
				break;
			}

		}
		if(sayac==0)
			yaz(sayi+" sayisi asaldir!");
		else
			yaz(sayi+" sayisi asal degildir!");
	}

	private int sayigetir(String yaz)
	{ 
		int sayi=0;
		
		boolean durum=true;
		do{Scanner x = new Scanner(System.in);
			try{
				System.out.print(yaz);	
				sayi= x.nextInt();
				durum=false;				
			}catch(Exception ex){
				yaz("Sayı formatı uygun değil!");
			}
			
		}while(durum);

		return sayi;
	}
	
	private void topla()
	{
		int a = sayigetir("Sayi-1:");
		int b = sayigetir("Sayi-2:");
		int toplam = a+b;
		yaz("Sayı toplamı: "+a+"+"+b+"="+toplam);
	}
	
	public void yaz(String veri)
	{
		System.out.println(veri);
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		new sayiislemleri();

	}
}

 

Share