Nesne Tabanlı Programlama (Güz-2016) Hafta-7-2

public class ornek{

	public ornek()
	{
		int sinir=-1;
		do{
			String sayi = System.console().readLine("Girilecek sayi adedi:");
			try{
				sinir=Integer.parseInt(sayi);
			}
			catch(Exception ex){
				sinir=-1;
			}
		}while(sinir<1);
		
		int[] sayilar = new int[sinir];
		
		int say=0;
		
		do{
			String sayi = System.console().readLine((say+1)+". Sayı:");
			try{
				sayilar[say]=Integer.parseInt(sayi);
				say++;
			}
			catch(Exception ex){
			}
		}while(say<sinir);
		
		int durum=0;
		do{
			System.out.println("1) Sayıların Toplamını Hesapla");
			System.out.println("2) Sayıların Ortalaması Hesapla");
			System.out.println("3) Sayıları Diz");
			System.out.println("4) Programı Sonlandır");
			String secim = System.console().readLine("Seçim Yap:");
			
			switch(secim)
			{
				case "1": topla(sayilar); break;
				case "2": ortala(sayilar); break;
				case "3": diz(sayilar); break;	
				case "4": durum=1; break;
				default: System.out.println("Geçerli bir seçim yapınız!");
			}

		}while(durum<1);
	}
	public int topla(int[] sayilar)
	{
		int toplam=0;
		for(int i=0;i<sayilar.length;i++)
			toplam+=sayilar[i];
			
		System.out.println("Sayıların toplamı:"+toplam);	
		return toplam;
	}
	public void ortala(int[] sayilar)
	{
		int toplam =topla(sayilar);
		double ort = (toplam*1.0)/sayilar.length;
		System.out.println("Sayıların ortalamasi:"+ort);	
	}
	public void diz(int[] sayilar)
	{
		java.util.Arrays.sort(sayilar);
		for(int i=0;i<sayilar.length;i++)
			System.out.println(sayilar[i]);
	
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new ornek(); 
	}

}

 

Share