Görsel Programlama (Güz-2016) Hafta-4-2

gorsel_prog_2016_guz_hafta4_2-1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ornek1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      cbliste.Text = "Seçiniz";
    }

    private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (tyeni.Text.Length > 0) // metin kutusu icerigi sifir karakterden fazla mi?
      {
        cbliste.Items.Add(tyeni.Text); // metin kutusundaki bilgiyi listeye ekle
        tyeni.Clear(); //metin kutusunu temizle
      }
      cbliste.Text = "Seçiniz";
    }

    private void bsil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen = cbliste.SelectedIndex;
      if (secilen > -1)
        cbliste.Items.RemoveAt(secilen);

      cbliste.Text = "Seçiniz";
    }

    private void bgoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cbliste.SelectedIndex > -1) // listeden secili elemanin indis bilgisi, listeden secilmemis ise -1
      { // MessageBox.Show(cbliste.SelectedIndex + " ) "+cbliste.Text);
        MessageBox.Show(cbliste.SelectedIndex + " ) " + cbliste.Items[cbliste.SelectedIndex]);
      }
    }
  }
}

 

gorsel_prog_2016_guz_hafta4_2-2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ornek2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string[] iller = { "Adana", "Ankara", "Hatay" };
    string[,] ilceler = new string[3, 3];
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      ilceler[0, 0] = "Seyhan";
      ilceler[0, 1] = "Ceyhan";
      ilceler[0, 2] = "Çukurova";
      ilceler[1, 0] = "Keçiören";
      ilceler[1, 1] = "Kızılay";
      ilceler[1, 2] = "Bahçelievler";
      ilceler[2, 0] = "Antakya";
      ilceler[2, 1] = "Arsuz";
      ilceler[2, 2] = "İskenderun";

      for (int i = 0; i < iller.Length; i++)
        cbil.Items.Add(iller[i]);

      cbil.Text = "Seçiniz";
      cbilce.Text = "Seçiniz";
    }

    private void bgetir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen = cbil.SelectedIndex;
      if (secilen > -1)
      {
        cbilce.Items.Clear(); // ilce listesi silindi
        cbilce.Text = "Seçiniz";

        int elemansay = ilceler.GetLength(1);

        for (int i = 0; i < elemansay; i++)
        {
          cbilce.Items.Add(ilceler[secilen,i]);
        }
      
      }

    }

    private void bgoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cbil.SelectedIndex > -1 && cbilce.SelectedIndex > -1)
      {
        MessageBox.Show(cbil.Items[cbil.SelectedIndex] + "--" +
          cbilce.Items[cbilce.SelectedIndex]);
      }

    }
  }
}

GP (Güz-2016) Hafta-4/2

Share