Bilgisayar Grafikleri(2016) – OpenGL Hafta-10

grafik_2016_hafta10_1

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.media.opengl.*;
import javax.media.opengl.awt.GLCanvas;
import javax.media.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import static javax.media.opengl.GL.*; // GL sabitlerini import et
import static javax.media.opengl.GL2.*; //

//sudo apt-get install libjogl2-java
//.bashrc classpath tanimlamasi
//export CLASSPATH=/usr/share/java/jogl2.jar:/usr/share/java/gluegen2-rt.jar:$CLASSPATH


class vertex{
	float x,y,z;
	vertex(float x,float y, float z)
	{
		this.x=x;
		this.y=y;
		this.z=z;
	}
	void olustur(GL2 gl)
	{
		 gl.glVertex3f(x, y, z);
	}


}


public class taslak extends GLCanvas implements GLEventListener {

  private static String BASLIK = "başlık";
  private static int CIZIMALANI_GENISLIK = 320; 
  private static int CIZIMALANI_YUKSEKLIK = 240;
  private static int FPS = 60; 
  
  private GLU glu;

  public taslak() { //yapilandirici
   this.addGLEventListener(this);
  }	

  public static void main(String[] args) {
   SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
     public void run() {
      GLCanvas canvas = new taslak(); // upcasting, sınıftan nesne
      canvas.setPreferredSize(new Dimension(CIZIMALANI_GENISLIK, CIZIMALANI_YUKSEKLIK)); // cizim alani boyut tanimlamasi
      final FPSAnimator animator = new FPSAnimator(canvas, FPS, true); // cizim alani 
      JFrame frame = new JFrame(BASLIK); // pencere nesnesi
      frame.getContentPane().add(canvas); // cizim alaninin pencereye eklenmesi
      frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent e) { // program sonlandildiginda
         new Thread() { 
           public void run() {
            if (animator.isStarted()) animator.stop(); // calisiyorsa durdur
            System.exit(0);
           }
         }.start();
        }
      });
      frame.pack(); // pencere boyutunu icerige gore ayarla
      frame.setVisible(true); // pencereyi gorunur yap
      animator.start(); // cizimi baslat
     }
   });
  }
  
  public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }	// kaynaklari serbest birakma 

  // baslangic durumlari

  vertex[] noktalar;		
  public void init(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();   
   glu = new GLU();             
   gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // arka plan rengi
   gl.glEnable(GL_DEPTH_TEST);

   noktalar= new vertex[8];
   noktalar[0]=new vertex(1f,1f,1f); // A
   noktalar[1]=new vertex(1f,-1f,1f); // B
   noktalar[2]=new vertex(-1f,-1f,1f); // C
   noktalar[3]=new vertex(-1f,1f,1f); // D

   noktalar[4]=new vertex(1f,1f,-1f); // A'
   noktalar[5]=new vertex(1f,-1f,-1f); // B'
   noktalar[6]=new vertex(-1f,-1f,-1f); // C'
   noktalar[7]=new vertex(-1f,1f,-1f); // D'


  }

  public void cizdir(GL2 gl, int[] index)
  {
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
    for(int i=0;i<index.length;i++)
		noktalar[index[i]].olustur(gl);
   gl.glEnd();
 
  } 		


  // cizim alani degisince cizimi olcekle
  public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 

   float aspect=(float)1.2; // olcek
   gl.glViewport(0, 0, 320, 240); // gorunecek sahnenin pencere uzerindeki koordinatlari ve boyutu (gorus alani) 
   gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION); //izdusum matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir      
   glu.gluPerspective(45.0, aspect, 0.1, 100.0); // persipektif goruntu kameranin bulundugu noktan cikan isinlara ait aci, yeni cercevenin en/boy orani, yeni cercevenin bakis noktasina olan yakinlik ve uzakligi 
   gl.glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // model matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir
  }

  // cizim
  float aci1=0f, aci2=0f, aci3=0f;	
  public void display(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 
   gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //yeniden cizim icin tampon bellek temizligi
   gl.glLoadIdentity(); // matrisleri sifirla

   //gl.glRotatef(aci, 0f, 1f, 0f);	
   gl.glTranslatef(0f, 0.0f, -10.0f);
   gl.glRotatef(aci1, 0f, 1f, 0f);	
   gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); 
   cizdir(gl,new int[]{0,1,2,3}); // on	
   cizdir(gl,new int[]{0,1,5,4}); // sag yan
   cizdir(gl,new int[]{4,5,6,7}); // arka
   cizdir(gl,new int[]{4,0,3,7}); // ust
   cizdir(gl,new int[]{3,7,6,2}); // sol
   cizdir(gl,new int[]{1,5,6,2}); // alt
   aci1+=0.5f;

   gl.glRotatef(aci2, 0f, 1f, 0f); // kirmizinin mavi etrafindaki konumu
   gl.glTranslatef(3f, 0.0f, 0f);
   gl.glRotatef(aci3, 0f, 1f, 0f); // kirmizinin kendi ekseni etrafindaki konumu	
   gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); 
   cizdir(gl,new int[]{0,1,2,3}); // on	
   cizdir(gl,new int[]{0,1,5,4}); // sag yan
   cizdir(gl,new int[]{4,5,6,7}); // arka
   cizdir(gl,new int[]{4,0,3,7}); // ust
   cizdir(gl,new int[]{3,7,6,2}); // sol
   cizdir(gl,new int[]{1,5,6,2}); // alt
   aci2-=0.8f;
   aci3+=2f;	


  }
}

 

grafik_2016_hafta10_2

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.media.opengl.*;
import javax.media.opengl.awt.GLCanvas;
import javax.media.opengl.glu.*;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import static javax.media.opengl.GL.*; // GL sabitlerini import et
import static javax.media.opengl.GL2.*; //

//sudo apt-get install libjogl2-java
//.bashrc classpath tanimlamasi
//export CLASSPATH=/usr/share/java/jogl2.jar:/usr/share/java/gluegen2-rt.jar:$CLASSPATH


public class taslak extends GLCanvas implements GLEventListener {

  private static String BASLIK = "başlık";
  private static int CIZIMALANI_GENISLIK = 320; 
  private static int CIZIMALANI_YUKSEKLIK = 240;
  private static int FPS = 60; 
  
  private GLU glu;

  public taslak() { //yapilandirici
   this.addGLEventListener(this);
  }	

  public static void main(String[] args) {
   SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
     public void run() {
      GLCanvas canvas = new taslak(); // upcasting, sınıftan nesne
      canvas.setPreferredSize(new Dimension(CIZIMALANI_GENISLIK, CIZIMALANI_YUKSEKLIK)); // cizim alani boyut tanimlamasi
      final FPSAnimator animator = new FPSAnimator(canvas, FPS, true); // cizim alani 
      JFrame frame = new JFrame(BASLIK); // pencere nesnesi
      frame.getContentPane().add(canvas); // cizim alaninin pencereye eklenmesi
      frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent e) { // program sonlandildiginda
         new Thread() { 
           public void run() {
            if (animator.isStarted()) animator.stop(); // calisiyorsa durdur
            System.exit(0);
           }
         }.start();
        }
      });
      frame.pack(); // pencere boyutunu icerige gore ayarla
      frame.setVisible(true); // pencereyi gorunur yap
      animator.start(); // cizimi baslat
     }
   });
  }
  
  public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }	// kaynaklari serbest birakma 

  // baslangic durumlari	
  public void init(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();   
   glu = new GLU();             
   gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // arka plan rengi
   gl.glEnable(GL_DEPTH_TEST);	
  }

  // cizim alani degisince cizimi olcekle
  public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 

   float aspect=(float)1.2; // olcek
   gl.glViewport(0, 0, 320, 240); // gorunecek sahnenin pencere uzerindeki koordinatlari ve boyutu (gorus alani) 
   gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION); //izdusum matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir      
   glu.gluPerspective(45.0, aspect, 0.1, 100.0); // persipektif goruntu kameranin bulundugu noktan cikan isinlara ait aci, yeni cercevenin en/boy orani, yeni cercevenin bakis noktasina olan yakinlik ve uzakligi 
   gl.glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // model matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir
  }

  // cizim
  float aci1=0f,aci2=0f;		
  public void display(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 
   gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //yeniden cizim icin tampon bellek temizligi
   gl.glLoadIdentity(); // matrisleri sifirla
 	

   gl.glTranslatef(0f, 0.0f, -30.0f);
   gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);	// sarı
   GLUquadric gunes = glu.gluNewQuadric();
   glu.gluSphere(gunes,3f,15,15);
   glu.gluDeleteQuadric(gunes);

   gl.glRotatef(aci2,0.3f,1f,0f); // dunyanin gunes etrafindaki donusu icin
   gl.glTranslatef(10f, 0.0f, 0.0f);
   // gl.glRotatef(aci3,0f,1f,0f); // dunyanin kendi eksen donusu icin
   gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);	// sarı
   GLUquadric dunya = glu.gluNewQuadric();
   glu.gluSphere(dunya,1f,15,15);
   glu.gluDeleteQuadric(dunya);	

   gl.glRotatef(aci1,0f,1f,0f);	
   gl.glTranslatef(2f, 0.0f, 0.0f);
   gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
   GLUquadric ay = glu.gluNewQuadric();
   glu.gluSphere(ay,0.1f,15,15);
   glu.gluDeleteQuadric(ay);


   aci1+=0.6f;
   aci2+=0.2f;	
  }
}

 

 

Bilgisayar Grafikleri 2016 Hafta-10 Uygulamaları

Share