Java-1 2016 Hafta-9 Uygulaması

java1_2016_hafta9_resim1

java1_2016_hafta9_resim2

java1_2016_hafta9_resim3

 

class ogrenci{
static int[] sinir={90,80,70,65,60,55,50,40};
static String[] harfler={"AA","BA","BB","CB","CC","DC","DD","FD"};
String adsoyad, no;
int vizenotu, finalnotu;

public static void sinirdegistir()
{
	for(int i=0;i<sinir.length;i++)
	{
		String deger = System.console().readLine(harfler[i]+"("+sinir[i]+"):");
		if(deger.length()>0)
		{
			try{
				int yeninot = Integer.parseInt(deger);
				sinir[i]=yeninot;
			}
			catch(Exception ex)
			{
				System.out.println("Girilen bilgi sayi değil!");
			}
		}	
	}
}

public ogrenci()
{
	adsoyad=System.console().readLine("Öğrenci Ad ve Soyadı:");
	no=System.console().readLine("Öğrenci No:");
	
	boolean islem=true;
	do{
		String vize_n=System.console().readLine("Vize:");
		String final_n=System.console().readLine("Final:");
		try{
			vizenotu=Integer.parseInt(vize_n);
			finalnotu=Integer.parseInt(final_n);

		if(vizenotu>=0 && vizenotu<=100 && finalnotu>=0 && finalnotu<=100)
		 islem=false; // vize ve final girisi dogru olarak yapildi
		else
		 System.out.println("Not degerleri 0-100 araliginda olmalidir!");	
			
		}
		catch(Exception ex)
		{
			System.out.println("Not bilgisi hatali olarak girildi!");
		}
	}while(islem);

}

public void hesapla()
{
	int ort=(int)Math.round(vizenotu*0.4+finalnotu*0.6);
	String harf="FF";
	for(int i=0;i<sinir.length;i++)
	{
		if(ort>=sinir[i])
		{
			harf=harfler[i];
			break;
		}
	}
	System.out.println("Ortalama: "+ort + " Harf: "+harf);
}


public void ogrenciyazdir()
{
	System.out.println("Öğrencinin Adı: "+adsoyad+" No: "+no);
	System.out.println("Vize: "+vizenotu+" Final: "+finalnotu);
	hesapla();
}
}

public class ornek1
{

	ogrenci[] ogr = new ogrenci[10];

	public ornek1()
	{
		int ogrencisay=0;
		boolean islem=true;		
		do{
		System.out.println("1)Öğrenci oluştur\n2)Öğrencileri yazdir\n3)Sınırlar\n4)Çıkış");
		
		String secim=System.console().readLine("Seçiniz:");
		
		switch(secim)
		{
			case "1": 
		if(ogrencisay<ogr.length)
		{
			ogr[ogrencisay]=new ogrenci();
			ogrencisay++;
		}
		else
		System.out.println("Maksimum öğrenci sayısına ulaşıldı! ");				

			break;
			case "2": 
			for(int i=0;i<ogr.length;i++) // ogr.length yerine ogrencisay degiskeni kullanilabilir, if e gerek kalmaz
			{
				if(ogr[i]!=null) // ogrenci sistemde tanimli mi
					ogr[i].ogrenciyazdir();
				else
					break;
				
			}			
					
			break;
			case "3": ogrenci.sinirdegistir(); break;
			case "4": islem=false; break;
			default: System.out.println("Geçerli bir seçim yapmadınız!"); break;
		}		
		}while(islem);
	}
	public static void main(String[] asdasd)
	{
		new ornek1();
	}
}

 

Share