JAVA-1 YO2015 Hafta-4

java1_yo2015_hafta4_resim1

class ortalamabul{

	ortalamabul(int[] sayilar)
	{
		if(sayilar!=null)
		{
			// ortalama hesabi yapan kod
			double ort=0;
			for(int i=0;i<sayilar.length;i++)
				ort+=sayilar[i];
			ort/=sayilar.length;
			System.out.println(sayilar.length+" adet sayının ortalaması:"+ort);
		}
		else
			System.out.println("Sayı girişi yapılmamış!");
	
	}


}


class kucukbuyuk{

	kucukbuyuk(int[] sayilar)
	{
		if(sayilar!=null)
		{
			int enkucuk=sayilar[0];
			int enbuyuk=sayilar[0];
			
			for(int i=1;i<sayilar.length;i++)
			{
				if(enkucuk>sayilar[i])
					enkucuk=sayilar[i];
				if(enbuyuk<sayilar[i])
					enbuyuk=sayilar[i];
			}
			
			// import java.util.*;
			/*
			Arrays.sort(sayilar);
			enbuyuk=sayilar[sayilar.length-1];
			enkucuk=sayilar[0];
			*/
			
			
			System.out.println("En küçük sayı:"+enkucuk+" En büyük sayı:"+enbuyuk);
			
		}
		else
			System.out.println("Sayı girişi yapılmamış!");	
	
	
	}

}

class asal{

	asal(int[] sayilar)
	{
		if(sayilar!=null)
		{
			for(int i =0;i<sayilar.length;i++)
			{
				boolean asalmi=true;
				for(int j=2;j<=sayilar[i]/2;j++)
				{
					if(sayilar[i]%j==0)
					{
						asalmi=false;
						break;
					}
				}
				System.out.print(sayilar[i]);
				if(asalmi)
					System.out.println(" asaldir");
				else
					System.out.println(" asal değildir");
			}
		}
		else
			System.out.println("Sayı girişi yapılmamış!");	
	
	}

}
public class calistir
{
	public calistir()
	{
		int secim=0;
		
		
		do{
		
			do{
			System.out.println("\n\n..::Menu::..\n1) Sayi girin\n2) Ortalama bul\n3) En büyük ve en küçük sayi\n4) Asal Kontrolü\n5) Çıkış\n");
		
			String secenek=System.console().readLine("Secim giriniz:");
		
			secim=0;
				try{
					secim=Integer.parseInt(secenek);		
				}catch(Exception ex){
					System.out.println("Geçerli bir veri giriniz!");	
				}		
			}while(secim<1 || secim>5);
		
		
			switch(secim)
			{
				case 1: sayigir(); break;
				case 2: new ortalamabul(sayilar); break;
				case 3: new kucukbuyuk(sayilar); break;
				case 4: new asal(sayilar); break;
				case 5: System.out.println("Program sonlandırılıyor!"); break;
				default: System.out.println("Geçerli bir seçim yapmadınız!");	
			}
		
		}while(secim!=5); // 4 ise cikis
			
	}
	
	int[] sayilar;
	public void sayigir()
	{
		//System.out.print("Sayı adedi giriniz:");
		try{
		
		int adet =Integer.parseInt(System.console().readLine("Sayı adedi giriniz:"));
		sayilar= new int[adet];
		for(int i =0;i<adet;i++)
		{
			sayilar[i] =Integer.parseInt(System.console().readLine((i+1)+". sayı:"));	
		}
		
		/*
		for(int i =0;i<adet;)
		{
		try{
		sayilar[i] =Integer.parseInt(System.console().readLine((i+1)+". sayı:"));
		i++; // eger donusturulebilir ise sonraki sayiya gec	 
		}catch(Exception ex){ System.out.println("Girilen bilgi sayı değil!");}	
		}
		*/
		
		
		
		}catch(Exception ex){
			System.out.println("Girilen bilgi sayı değil!");
		}
		
	
	
	
	}

	public static void main(String[] asdad)
	{
		new calistir();
	}
}

 

Share