Bilgisayar Grafikleri(2015) – OpenGL Hafta-9

bilgisayar_grafikleri_hafta-9-resim-1 bilgisayar_grafikleri_hafta-9-resim-2

 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.media.opengl.*;
import javax.media.opengl.awt.GLCanvas;
import javax.media.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import static javax.media.opengl.GL.*; // GL sabitleri
import static javax.media.opengl.GL2.*; //


public class ev extends GLCanvas implements GLEventListener {

  private static String BASLIK = "Bilgisayar Grafikleri Hafta-9 - Ev";
  private static int CIZIMALANI_GENISLIK = 320; 
  private static int CIZIMALANI_YUKSEKLIK = 240;
  private static int FPS = 60; 
  
  private GLU glu;

  public ev() { //yapilandirici
   this.addGLEventListener(this);
  }	

  public static void main(String[] args) {
   SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
     public void run() {
      GLCanvas canvas = new ev(); // upcasting, sınıftan nesne
      canvas.setPreferredSize(new Dimension(CIZIMALANI_GENISLIK, CIZIMALANI_YUKSEKLIK)); // cizim alani boyut tanimlamasi
      final FPSAnimator animator = new FPSAnimator(canvas, FPS, true); // cizim alani 
      JFrame frame = new JFrame(BASLIK); // pencere nesnesi
      frame.getContentPane().add(canvas); // cizim alaninin pencereye eklenmesi
      frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent e) { // program sonlandildiginda
         new Thread() { 
           public void run() {
            if (animator.isStarted()) animator.stop(); // calisiyorsa durdur
            System.exit(0);
           }
         }.start();
        }
      });
      frame.pack(); // pencere boyutunu icerige gore ayarla
      frame.setVisible(true); // pencereyi gorunur yap
      animator.start(); // cizimi baslat
     }
   });
  }
  
  public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }	

  // baslangic durumlari	
  public void init(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();   
   glu = new GLU();             
   gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // arka plan rengi
   gl.glEnable(GL_DEPTH_TEST);	
  }

  // cizim alani degisince cizimi olcekle
  public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 

   float aspect=(float)1.2; // olcek
   gl.glViewport(0, 0, 320, 240); // gorunecek sahnenin pencere uzerindeki koordinatlari ve boyutu (gorus alani) 
   gl.glMatrixMode(GL_PROJECTION); //izdusum matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir      
   glu.gluPerspective(45.0, aspect, 0.1, 100.0); // persipektif goruntu kameranin bulundugu noktan cikan isinlara ait aci, yeni cercevenin en/boy orani, yeni cercevenin bakis noktasina olan yakinlik ve uzakligi 
   gl.glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // model matrisini sec
   gl.glLoadIdentity(); // matrisi baslangic durumuna getir
  }

  // cizim	
  float aci=0.0f;
  public void display(GLAutoDrawable drawable) {
   GL2 gl = drawable.getGL().getGL2(); 
   gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //yeniden cizim icin tampon bellek temizligi
   gl.glLoadIdentity(); // matrisleri sifirla

	// kod kismi baslangic
   gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f); // koordinat 
   gl.glRotatef(aci,0.0f,1.0f,0.0f);	
   gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // mavi
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
     gl.glVertex3f(0.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 4.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 4.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 4.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
     gl.glVertex3f(3.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(3.0f, 4.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(3.0f, 6.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(3.0f, 10.0f, 8.0f);
     gl.glVertex3f(0.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 6.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(0.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 10.0f, 8.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

   gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // kirmizi kapi
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(-5.0f, 6.0f, 8.01f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 6.0f, 8.01f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, 8.01f);
	 gl.glVertex3f(-5.0f, 0.0f, 8.01f);
   gl.glEnd();

   // cati
   gl.glColor3f(0.25f, 0.5f, 0.8f); //
   gl.glBegin(GL_TRIANGLES); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 15.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

   // baca

   gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); 
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(6.0f, 11.0f, 0.5f);
	 gl.glVertex3f(6.0f, 15.0f, 0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 15.0f, 0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 11.0f, 0.5f);

	 gl.glVertex3f(6.0f, 11.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(6.0f, 15.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 15.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 11.0f, -0.5f);

	 gl.glVertex3f(6.0f, 11.0f, 0.5f);
	 gl.glVertex3f(6.0f, 11.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(6.0f, 15.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(6.0f, 15.0f, 0.5f);

     gl.glVertex3f(5.0f, 11.0f, 0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 11.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 15.0f, -0.5f);
	 gl.glVertex3f(5.0f, 15.0f, 0.5f);


   gl.glEnd();

    // tavan

   gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); 
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, -8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, -8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);

   gl.glEnd();
	// taban	

   gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); 
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 0.0f, -8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, -8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, 8.0f);

   gl.glEnd();

	// diger duvarlar
   gl.glRotatef(90.0f,0.0f,1.0f,0.0f);

   gl.glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); 
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();
   // cati
    gl.glColor3f(0.25f, 0.5f, 0.8f); //
   gl.glBegin(GL_TRIANGLES); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 15.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

   

   gl.glRotatef(90.0f,0.0f,1.0f,0.0f);

   gl.glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); 
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();
   // cati
    gl.glColor3f(0.25f, 0.5f, 0.8f); //
   gl.glBegin(GL_TRIANGLES); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 15.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();	

   gl.glRotatef(90.0f,0.0f,1.0f,0.0f);

   gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); 
   gl.glBegin(GL_QUADS); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 0.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(-8.0f, 0.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();
   // cati
   gl.glColor3f(0.25f, 0.5f, 0.8f); //
   gl.glBegin(GL_TRIANGLES); 
	 gl.glVertex3f(8.0f, 10.0f, 8.0f);
	 gl.glVertex3f(0.0f, 15.0f, 0.0f);
     gl.glVertex3f(-8.0f, 10.0f, 8.0f);
   gl.glEnd();

	aci+=0.5f;

	// kod kismi bitis
  }
}

 

Share