Perl: Text Dosyaları İçin Encoding Sorunu

Daha önce şu yazıda durumu açıklamıştık. Pratik olması açısından kodu bir de perl dilinde yazmaya çalıştım. Kod aşağıda. Özellikle altyazılar için çok işe yaradığını söyleyebilirim. Vermiş olduğum linkteki yöntem ile de aynı sorunu çözebilmeniz mümkün.

#!/usr/bin/perl -w
use Encode qw(decode encode);
my $file="dosya.srt";
my $out="son.srt";

open(DAT,$file) or die("$file acma hatasi\n");
my @lines=<DAT>;
close(DAT);
my $lines1=join("",@lines);
 my $data = encode("utf8", decode("windows-1254", $lines1));

open(DAT,">>",$out) or die("$out acma hatasi\n");
print DAT $data;
close(DAT);

 

Share