Java-1 Yaz Dönemi Vize Sınav Sorusu

Java-1 Yaz Dönemi Vize Sınav Sorusu Ekran Çıktıları ve Kaynak Kodları
java1_exam_vize_yaz_2014_1

java1_exam_vize_yaz_2014_2

java1_exam_vize_yaz_2014_3

calisma/calistir.java

package calisma;
import calisma.istatistik.*;
public class calistir
{
	public calistir()
	{
		int secilen;
		do{

			System.out.println("Menu:\n");
			System.out.println("1)Dagilim Hesabi");
			System.out.println("2)Standart Sapma");
			System.out.println("3)Cikis");
			System.out.print("Seçim Yapınız:");
			String secim=System.console().readLine();
			secilen=0;

			try{
				secilen=Integer.parseInt(secim);
			}
			catch(Exception e){}

			switch(secilen)
			{
				case 1:
					new dagilim();
					break;
				case 2: 
					new standartsapma();	
					break;
				case 3: 
					System.out.println("Cikis yapiliyor..");
					break;
				default:
					System.out.println("Lutfen gecerli bir secim yapiniz!");
					break;
			}
		}while(secilen!=3);
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		new calistir();
	}
}

 

calisma/islem/sayigirisi.java

package calisma.islem;
public class sayigirisi
{
	private int[] sayilar;
	private int adet=10; // girilen sayi adedini degistirebilir veya bu bilgiyi de disaridan girebilirsiniz.
	public sayigirisi()
	{
		sayilar = new int[adet]; // sayi katarini olusturduk	
		System.out.println("\n"+adet+" sayinin disaridan girilmesi:");
		for(int i=0; i<adet;)
		{
			System.out.print((i+1)+". sayi:");		
			String girilen=System.console().readLine();
			try{
				int sayi=Integer.parseInt(girilen);
				sayilar[i++]=sayi; // i++ nin sebebi eger sayi dogru girilirse i arttirilacak (for icine yazilmadi), hatali ise exception ve yeniden giris! 
			}
			catch(Exception e){
				System.out.println((i+1)+". sayi hatali girildi, yeniden giriniz!");
			}
		}
	}	 

	public int[] getir()
	{
		return sayilar;
	}	

}

 

calisma/islem/ortalama.java

package calisma.islem;
public class ortalama
{
	public ortalama()
	{
	}	 
	public double hesapla(int[] sayilar) 
	{ 
		double ort=0;
		for(int i=0;i<sayilar.length;i++)
			ort+=sayilar[i];		
		ort=ort/sayilar.length;	
		return ort;
	}	


}

 

calisma/istatistik/dagilim.java

package calisma.istatistik;
import calisma.islem.*;
import java.util.Arrays; // dizmek icin kullanilacak
public class dagilim
{

	public dagilim()
	{
		System.out.println("\nDagilim Sistemi Aktif!");
		sayigirisi sg=new sayigirisi();
		int[] sayilar=sg.getir();
		Arrays.sort(sayilar); //diziyi siraladik boylece ayni rakamlar arka arkaya gelecek saymasi basit olacak.
		if(sayilar.length>0)
		{
			int secilensayi=sayilar[0];
			int sayac=1; // sayinin kendisini saymayi unutmuyoruz
			
			for(int i=1;i<sayilar.length;i++)
			{

				if(secilensayi!=sayilar[i]) // gelen sayi onceki ile ayni mi?
				{
					// ayni degil ise ekrana yazdir yeni sayiya gec ve sayaci baslangic durumuna getir
					System.out.println(secilensayi+" sayisi adedi:"+sayac);
					secilensayi=sayilar[i];
					sayac=1;
				}
				else
					sayac++; // gelen sayi onceki ile ayni ise arttirmaya devam et

			}
	
			System.out.println(secilensayi+" sayisi adedi:"+sayac); // degisimlerde yazdiriyorduk son sayida degisim olmayacagi icin burada yazdiriyoruz
			

		}
		else
		{
			System.out.println("Yeterli miktarda sayi girisi yapilmadi!");
		}
	}	


}

 

calisma/istatistik/standartsapma.java

package calisma.istatistik;
import calisma.islem.*;
public class standartsapma
{
	public standartsapma()
	{
		System.out.println("\nStandart Sapma Aktif!");
		sayigirisi sg=new sayigirisi();
		int[] sayilar=sg.getir();

		if(sayilar.length>0)
		{
			ortalama or=new ortalama();
			double ortalama=or.hesapla(sayilar);

			double toplm=0;
			for(int i=0;i<sayilar.length;i++)
				toplm+=Math.pow((sayilar[i]-ortalama),2);
			toplm=toplm/sayilar.length;
			double sapma=Math.sqrt(toplm);
			System.out.println(sayilar.length+" adet sayinin ortalamasi:"+ortalama+" ve standart sapmasi:"+sapma);
		}
		else
		{
			System.out.println("Yeterli miktarda sayi girisi yapilmadi!");
		}
		
	}	


}

Java1 Yaz Dönemi Vize Sınav Sorusu Kodları

Share