Perl: Dosya Okuma ve Yazma

Perl de dosya okuma işlemi oldukça basit

#!/usr/bin/perl -w

my $filename="dosya.txt";

open(DAT,$filename) or die("Dosya acilamadi: $filename \n");
my @tumsatirlar=<DAT>;
close(DAT); 

chomp(@tumsatirlar); # \n tum satirlardaki \n karakterlerini siler(remove \n for all lines)

foreach my $line(@tumsatirlar)
{
    print "-->".$line."\n";
}

Perl de dosya yazma işlemleri

#!/usr/bin/perl -w

my $filename="dosya.txt";

open(DAT,">",$filename) or die("Dosya acilamadi: $filename \n");
  print DAT "birinci satiri yaz\n"
  print DAT "ikinci satiri yaz\n";
close(DAT); 


 

Share