Java-1 2. Hafta

Java-1 Bölüm-3 Nesnelerin Başlangıç Durumu ve Temizlik

Java-1 Bölüm-3 Kodları

java1 Bölüm-3 Sunumu

 

public class ogrencihesap
{
	static int aa,ba,bb,cb;
	String ad, ogrno;
	int vnot, fnot;
	double ortalama;

	void ortalamahesap()
	{	
		ortalama=vnot*0.4+fnot*0.6;
		int ort1= (int)ortalama;
		System.out.println(ad+" nin ortalamasi:"+ort1+ " harf degeri:"+nothesap(ort1));

	}

	String nothesap(int ort)
	{
		if(ort>=aa)	
			return "AA";
		if(ort>=ba)	
			return "BA";
		if(ort>=bb)	
			return "BB";
		if(ort>=cb)	
			return "CB";
		else	
			return "FF";		
		
	}	
	public static void main(String[] asdasd)
	{
		ogrencihesap caglar = new ogrencihesap();
		ogrencihesap ahmet = new ogrencihesap();
		ogrencihesap mustafa = new ogrencihesap();
		//ogrencihesap[] ogrenci = new ogrencihesap[100];
		//ogrenci[0]= new ogrencihesap(); 


		caglar.aa=80;
		//aa=80; // yukaridaki ile ayni statikler icin
		caglar.ba=50;
		caglar.bb=30;
		caglar.cb=5;

		caglar.ad="caglar";
		caglar.ogrno="1234";	
		caglar.vnot=80;	
		caglar.fnot=100;
		caglar.ortalamahesap();

		ahmet.ad="ahmet";
		ahmet.ogrno="1234";	
		ahmet.vnot=10;	
		ahmet.fnot=5;
		ahmet.ortalamahesap();

		mustafa.ad="mustafa";
		mustafa.ogrno="1234";	
		mustafa.vnot=100;	
		mustafa.fnot=20;
		mustafa.ortalamahesap();
	}
}
Share