Ubuntu’da ISO kalıbı oluşturmak

ISO, bir CD ya da DVD üzerinde bulunan tüm bilgilerin tıpatıp saklanabildiği, açılışta başlatma özelliklerinin (bootable) korunabildiği bir arşiv biçimidir[link]. Elbette bu arşivi oluşturmak cd veya dvd gibi bir kaynağa ihiyacınız yok. Bir klasör veya dosyayı da kalıp biçimine getirmek mümkün.

mkisofs isimli bir yazılım sizin için ubuntuda bu işi fazlasıyla yapabiliyor.

mkisofs [ options ] [ –o filename ] pathspec [pathspec …]
mkisofs [ options ] [ –o filename ] –find [find expression]

Örneklerine bir bakalım

Dizindeki dosyaları alt klasörlerle birlikte iso kalıbı olarak arşivler

mkisofs -r -o dosyaadi.iso dizin/

CD kalıbı çıkarmak için kullanılabilir (ama ben dd komutunu kullanışlı buluyorum)

mkisofs -r -o cdkalibi.iso /dev/cdrom

Share